Một đêm lỡ ngủ cùng em gái cứ tưởng là mơ

Hai người cũng đâu có nghĩ tới, chuyện như thế này nó lại sảy ra với chính bản thân của mình. Lúc trước thì cũng chỉ có nở một nụ nhạt, trước những người có tình cảnh giống mình hiện tại. Nhưng bây giờ, hai người mới biết nó có cảm giác như thế nào khi làm cái chuyện đồi bại như thế này. Nó thật sự quá kích thích làm sao, cho dù sau chuyện này hai người cứ nghĩ nó chỉ là một giấc mơ nhưng nó cuối cùng cũng đã sảy ra và càng kịch liệt hơn lần sau này. Cứ thế chuyện này cũng đã sảy ra rồi, thế nên hai người cũng không có chói buộc bản thân của mình nữa. Mà tùy ý sự ham muốn trong cơ thể phóng suất ra ngoài.